Dofinansowanie

Dorota Szulc realizuje projekt pn.: Rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarze LSR pn. ,,Dorota Szulc” i wprowadzenie na rynek nowej usługi Perfekt Wedding Planner wraz z agencją eventową” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Umowa o powierzenie gruntu nr 01195-6935-UM02 11861/2 z dnia 03.09.2021

Dofinansowanie 75000 zł.

Efekt projektu: liczba utworzonych miejsc pracy – 1 szt.

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 1 szt.